KATALOG TROFEJNOG ASORTIMANA

IZDVOJENO IZ PONUDE

Kupovinom robe, odnosno korišćenjem usluga, koje su obeležene znakom FER PROIZVOD podržavate osobe sa invaliditetom koje su zaposlene i aktivne – UDRUŽENJE PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM REPUBLIKE SRBIJE

AKTUELNA OBAVEŠTENJA

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress